Prodware voor Field Service


Innoveer met
proactieve service.

Voor wie is deze Portfolio Gids bedoeld?


Deze gids is vooral bedoeld voor service bedrijven met een buitendienst die service, onderhoud en/of reparaties uitvoeren aan objecten.

Denk aan:

  • installatiebedrijven
  • technische groothandels
  • productie bedrijven met een service component
  • energiebedrijven
  • dienstverlenende bedrijven in techniek, bijvoorbeeld Meetinstituten

Als technisch dienstverlener onderneem je in een zeer competitieve markt die ook volop in transitie is. Denk bijvoorbeeld aan de ‘eis’ voor verduurzaming en internet of things (IOT). In die toenemende complexiteit verschuift de rol van uitvoerder steeds meer richting adviseur.

THEMA'S

Er speelt veel in de field service branche. Wat zijn de belangrijkste thema's en hoe speel je hierop in?