Prodware voor Field Service


Innoveer met
proactieve service.

Voor wie is deze Portfolio Gids bedoeld?


Service bedrijven met een buitendienst die service, onderhoud en/of reparatie uitvoeren aan objecten.


Denk aan:


  • installatiebedrijven
  • technische groothandels
  • productie bedrijven met een service component
  • energiebedrijven
  • dienstverlenende bedrijven in techniek, bijvoorbeeld Meetinstituten


Als technisch dienstverlener onderneemt u in een zeer competitieve markt die ook volop in transitie is. Denk bijvoorbeeld aan de ‘eis’ voor verduurzaming en de internet of things. In die toenemende complexiteit verschuift de rol van uitvoerder steeds meer richting adviseur.

THEMA'S

Er speelt veel in de field service branche. Wat zijn de belangrijkste thema's en hoe speel je hierop in?