Hoe ga je om met schaarste in personeel?


Tekort aan technisch personeel


“Medewerker van de toekomst: hoger opgeleid, meer technische kennis en meer gevoel voor de klant.”

Hoe zorg je als bedrijf in de Field Service sector dat je voldoende kennis binnen je buitendienst houdt en ook de nieuwe generatie technici aanspreekt?

De Field Service industrie wordt hard geraakt door de vergrijzing van de beroepsbevolking. Tussen 2008 en 2018 is de gemiddelde leeftijd van medewerkers toegenomen van 37 naar 41 jaar. Door pensionering van veel buitendienstmedewerkers vloeit er kennis weg, terwijl er steeds minder jongeren toetreden tot de installatiesector. Daardoor wordt het personeelsprobleem naar verwachting ook na 2020 alleen maar groter.

Uitdagingen

  • Omgaan met schaarste in personeel
  • Verjonging is lastig in de technische sector
  • Concurrentie op de arbeidsmarkt
  • Waarborgen van kennis

Kennis vloeit weg

Het omhoog gaan van de gemiddelde leeftijd is niet zozeer een probleem. Meer oudere medewerkers betekent immers meer ervaring binnen jouw bedrijf. Een groot probleem is dat de kennis en ervaring die deze groep medewerkers in de loop der jaren heeft opgebouwd, wegvloeit wanneer zij pensioneren. Zeker in de Field Service industrie, waar technische kennis van de buitendienst voor een groot deel in de praktijk wordt opgedaan, is dat een desastreuze ontwikkeling.

Nieuwe stroom personeel ontbreekt

Jongeren kiezen minder vaak voor technische opleidingen, waar ze worden klaargestoomd voor operationeel werk. Naast dat er kennis en kunde wegvloeit door het afzwaaien van gepensioneerden, komt er dus te weinig geschikt personeel bij aan de onderkant. De arbeidsmarkt dunt uit. Wanneer je bovendien een net afgestudeerde Field Service monteur hebt aangenomen, is de strijd nog niet per se gewonnen. Mensen aan boord brengen is namelijk één ding, maar ze vasthouden is van een andere orde. Door de schaarste op de arbeidsmarkt is er een strijd ontstaan om het nieuwe, jonge personeel. Bedrijven overbieden elkaar om personeel binnen te halen. Voor een extra geldbedrag stapt de door jouw opgeleide medewerker zomaar over naar een concurrent. Soms wordt er een eigen bedrijf gestart, waarbij ze als ZZP’er aan de slag gaan om meer keuzevrijheid in werkzaamheden en uurtarief te hebben. Kennis binnen de organisatie en goed personeel vloeit dus niet alleen weg door de vergrijzing, maar ook door toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt.

Focus op dienstverlening

Een andere uitdaging is de focus op de dienstverlening. Er ligt tegenwoordig steeds meer nadruk op het verlenen van goede service. Voorheen ging het vooral om de werkzaamheden zelf: er is een probleem, de servicemonteur lost het op en het werk zit erop. Nu ligt de focus meer op de totale dienstverlening en met het proactief tevreden houden van jouw klant maak je het verschil met jouw concurrenten. Niet alleen wordt de vereiste inhoudelijk kennis van jouw buitendienst dus anders vanwege de veranderende techniek, maar de gevraagde vaardigheden ook. Jouw klant verwacht bijvoorbeeld goed geïnformeerd te worden over de werkzaamheden van een specifieke reparatie, maar wil ook dat jouw technische medewerker hem kan helpen met al zijn andere vragen. De vaardigheden om goed te kunnen communiceren vragen een ander profiel van de technische medewerker.


“De installatiebranche spreekt over een tekort van 15.000 mensen.”

Meer lezen over dit thema?

Hieronder vind je een zorgvuldige selectie van bronnen waarmee je je nog verder kan verdiepen in dit thema.

De Field Service sector vergrijst. En nu?

Nederland vergrijst, wat betekent dat er op de werkvloer steeds meer senioren rondlopen. Wat betekent dit voor de branche, en hoe ga je hiermee om?

Vergrijzing in Field Service e-Book

Hoe zorg je als bedrijf in de Field Service sector dat je voldoende kennis binnen je buitendienst houdt terwijl ook de nieuwe generatie technici wordt aangesproken?

Actuele thema's Field Service

Onze visie op Field Service