Hoe ga je om met schaarste in personeel?


Tekort aan technisch personeel


“Medewerker van de toekomst: hoger opgeleid, meer technische kennis en meer gevoel voor de klant.”

Hoe zorgt u als bedrijf in de Field Service sector dat u voldoende kennis binnen uw buitendienst houdt en ook de nieuwe generatie technici aanspreekt?

De Field Service industrie wordt hard geraakt door de vergrijzing van de beroepsbevolking. Tussen 2008 en 2018 is de gemiddelde leeftijd van medewerkers toegenomen van 37 naar 41 jaar. Door pensionering van veel buitendienstmedewerkers vloeit er kennis weg, terwijl er steeds minder jongeren toetreden tot de installatiesector. Daardoor wordt het personeelsprobleem naar verwachting in de komende jaren alleen maar groter.


Uitdagingen


  • Omgaan met schaarste in personeel
  • Verjonging is lastig in de technische sector
  • Concurrentie op de arbeidsmarkt
  • Waarborgen van kennis


Kennis vloeit weg

Het omhoog gaan van de gemiddelde leeftijd is niet zozeer een probleem. Meer oudere medewerkers betekent immers meer ervaring binnen uw bedrijf. Een groot probleem is echter wel dat de kennis en ervaring die deze groep medewerkers in de loop der jaren heeft opgebouwd, wegvloeit wanneer zij pensioneren. Zeker in de Field Service industrie, waar technische kennis van de buitendienst voor een groot deel in de praktijk wordt opgedaan, is dat een desastreuze ontwikkeling.


Nieuwe stroom personeel ontbreekt

Jongeren kiezen minder vaak voor technische opleidingen, waar ze worden klaargestoomd voor operationeel werk. Naast dat er kennis en kunde wegvloeit door het afzwaaien van gepensioneerden, komt er dus te weinig geschikt personeel bij aan de onderkant. De arbeidsmarkt dunt uit. Wanneer u bovendien een net afgestudeerde Field Service monteur heeft aangenomen, is de strijd nog niet per se gewonnen. Mensen aan boord brengen is namelijk één ding, maar ze vasthouden is van een andere orde. Door de schaarste op de arbeidsmarkt is er een strijd ontstaan om het nieuwe, jonge personeel. Bedrijven overbieden elkaar om personeel binnen te halen. Voor een extra geldbedrag stapt het door u opgeleide personeel zomaar over naar een concurrent. Soms wordt er een eigen bedrijf gestart, waarbij het door u opgeleide personeel als ZZP’er aan de slag gaat om meer keuzevrijheid in werkzaamheden en uurtarief te hebben. Kennis binnen de organisatie en goed personeel vloeit dus niet alleen weg door de vergrijzing, maar ook door toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt.


Focus op dienstverlening

Een andere uitdaging is de focus op de dienstverlening. Er ligt tegenwoordig steeds meer nadruk op het verlenen van goede service. Voorheen ging het vooral om de werkzaamheden zelf: er is een probleem, de servicemonteur lost het op en het werk zit erop. Nu ligt de focus meer op de totale dienstverlening en vooral met het proactief tevreden houden van de klant maakt u het verschil met uw concurrenten. Niet alleen wordt de vereiste inhoudelijk kennis van uw buitendienst dus anders vanwege de veranderende techniek, maar de gevraagde vaardigheden ook. Uw klant verwacht bijvoorbeeld goed geïnformeerd te worden over de werkzaamheden van een specifieke reparatie, maar wil ook dat uw technische medewerker hem kan helpen met al zijn andere vragen. De vaardigheden om goed te kunnen communiceren vragen een ander profiel van uw technische medewerker.


“De installatiebranche spreekt over een tekort van 15.000 mensen.”

Meer lezen over dit thema?

Hieronder vindt u een zorgvuldige selectie van bronnen waarmee u zich nog verder kunt verdiepen in dit thema.

De Field Service sector vergrijst. En nu?

Nederland vergrijst, wat betekent dat er op de werkvloer steeds meer senioren rondlopen. Wat betekent dit voor de branche, en hoe gaat men hiermee om?

Vergrijzing in Field Service e-Book

Hoe zorgt u als bedrijf in de Field Service sector dat u voldoende kennis binnen uw buitendienst houdt terwijl ook de nieuwe generatie technici wordt aangesproken?

Actuele thema's Field Service

Onze visie op Field Service