Onze visie op de procesindustrie

"Een stabiele partner die flexibel beweegt."

Producenten die consumentengoederen produceren zullen proactief op de steeds wijzigende klantbehoefte moeten inspelen. Dit kan alleen als het logistieke proces nu stabiel is en morgen flexibel op wijzigingen kan reageren. Door slim gebruik te maken van de technologie van nu en van de toekomst worden er geen middelen en kansen meer verspild.

De klantgerichte producent die continue innoveert

We zien een wereld voor ons waar gepassioneerde producenten trots zijn op hun producten en diensten. Door continue verbetering wordt voldaan aan de hoogste standaarden met aandacht voor belangrijke waardes als mensen, milieu en maatschappij. Klantrelaties worden met veel toewijding gekoesterd. Samenwerking door de gehele toeleveringsketen is top prioriteit.

Technologische ondersteuning van de bedrijfsprocessen kan alleen met een eco-systeem waarin al deze facetten terugkomen en waar pro-actieve innovatie onderdeel van is.

Maar de markt staat ook onder druk. Concurrentie zorgt ervoor dat je scherp blijft en constant moet afwegen welke investeringen en innovaties helpen om je doel tijdig te bereiken.

Kwaliteit en productveiligheid

Je bedrijf is onderdeel van een uitgestrekte supply chain. In deze complexe leverketen is het essentieel dat de kwaliteit en veiligheid van alle producten die verbruikt, geproduceerd en gedistribueerd worden, continu geborgd zijn. Bij wijziging van een recept moet je nog steeds een consistent hoogkwalitatief product leveren. Alle processen zijn daarom voorzien van controles en vastlegging daarvan. Of het nu gaat om de kleine partijen waarin additieven geleverd worden of grote partijen waarin grondstoffen in bulk worden verstrekt, door registratie van voorraadbewegingen is de tracking en tracing van alle stoffen en producten in de keten continu verzekerd. Door de juiste procedures te hanteren en controles centraal vast te leggen, kun je altijd snel reageren. Dat kan nodig zijn als een leverancier een afwijking op een partij meldt of als er, verwacht of onverwacht, een auditor voor de deur staat. Een goed ingericht ERP systeem verhoogt de efficiëntie en maakt het gemakkelijker om te voldoen aan wet- en regelgeving. Door inzet van PowerBI dashboards heb je bovendien voortdurend inzicht in de kwaliteit van de keten en kun je de juiste besluiten nemen voor verdere verbeteringen.

Data is het nieuwe goud

Als bedrijf genereer je veel data. Deze data is afkomstig uit voorraadsystemen of wordt verzameld door sensoren. Vooral het Internet of Things (IoT) genereert en verzendt veel data afkomstig van sensoren. Data-gedreven productie betekent dat je deze data gaat gebruiken om je productieproces te optimaliseren. Het resultaat is dat fouten sneller aan het licht komen, faalkosten minimaliseren, productieprocessen beter op elkaar afgestemd zijn en dat je recourses optimaal benut. Ook geeft data inzicht in de klantwensen en dat is belangrijk voor productinnovaties. Daarnaast kan predictief onderhoud van machineonderdelen door data-analyses worden gerealiseerd. Het toepassen van artificiële intelligentie (AI) via de sensoren in de machines maakt dit mogelijk.

Empower your employees

Technisch geschoolde medewerkers zijn hard nodig om de productie efficiënt te laten verlopen. Een medewerker die je bedrijf verlaat, neemt veel kennis en ervaring mee. Dat geldt zeker in de industrie, waar je technische kennis voor een groot deel in de praktijk opdoet. Zorg dat je informatie goed documenteert en toegankelijk maakt, dan ben je minder vatbaar voor verloop van medewerkers. Het inzetten van mixed reality applicaties stelt jouw medewerkers in staat om online en in de praktijk te leren. Mixed reality versnelt het opleiden van de aspirant operators door ze met stapsgewijze instructies langs de machine te leiden. Het gebruik van nieuwe technologieën maakt het werk ook interessanter voor de jongere generatie.

Duurzaam investeren

De budgetten staan onder grote druk maar je wilt verantwoord investeren in de toekomst van je bedrijf. De procesindustrie is energie-intensief en gebruikt veel brandstoffen. Het stijgen van de energieprijzen zorgt dus voor een hoge kostenpost. Daarnaast heb je te maken met de strenge milieuvoorschriften vanuit de overheid. Veel geld gaat nu naar het onderhoud van installaties, het verbeteren van productieprocessen en het voldoen aan regelgeving. Dit levert vooral op korte termijn voordeel op. Je focus moet verschuiven naar het investeren in duurzame maatregelen die op de lange termijn renderen. Moderne technologieën kunnen helpen bij het realiseren van doelstellingen als: lagere onderhoudskosten, minder energieverbruik, optimale beheersing van bedrijfsprocessen en flexibel inspelen op vernieuwde regelgeving.

Duurzaamheid door circulaire economie

Vaak worden afvalstoffen hergebruikt als brand- of grondstof. Hierdoor bespaar je op grondstoffen en energieverbruik. Een vorm van samenwerking die ook steeds meer voorkomt bij procesbedrijven zijn de zogenaamde dwarse ketens. Dit zijn ketens waarbij je elkaars restenergie en afvalstromen gebruikt. Deze vorm schept kansen want naast duurzaamheid kun je ook samen zoeken naar innovatieve oplossingen die leiden tot omzetgroei, een betere kwaliteit en een hogere betrouwbaarheid en flexibiliteit van machines.

Nieuwe doelgroep, nieuwe aanpak

Producenten richten zich steeds vaker ook op de eindklant en dat vraagt om een nieuwe aanpak. Het leveren aan de eindklant vergroot je marge en het maakt je supply chain overzichtelijker. Maar veel, vaak verouderde, systemen zijn niet ingericht op de aansluiting met saleskanalen. Ook ben je als producent niet gewend om in kleine hoeveelheden te leveren. Het leveren aan de eindklant geeft je de kans om je service te verbeteren. De juiste strategische keuzes, Change management en technische innovaties vergroten de kans op succes.

Naar Modelbedrijf