Hoe laat jij de logistiek soepel verlopen?


Complexe bedrijfsketen

Hoe zorg jij ervoor dat je dat je de steeds complexer wordende goederenstroom in controle houdt? Hoe weten je medewerkers wat de vervolgactie is als de goederen tijdig en in de juiste kwaliteit bij jouw in het bedrijf afgeleverd worden? En ben jij in staat om die kennis in je bedrijf te houden?

Door recente ontwikkelingen in de branche lopen bedrijven in de procesindustrie tegen verschillende uitdagingen aan:

  • Complexe bedrijfsketens
  • Nieuwe markten aan vraag en aanbod kant
  • Omgaan met schaarste in personeel
  • Concurrentie op de arbeidsmarkt

Complexe bedrijfsketens

Elke schakel in de logistieke keten kent zijn eigen dynamiek en foutenmarge. Dat brengt de nodig complexiteit met zich mee. Materialen komen vaak van overzee en de kwaliteit ervan fluctueert. Toch verwacht jouw klant een constante kwaliteit van het product. De capaciteit van de fabriek staat onder druk en de productdiversificatie verzwaart de problematiek door meer omsteltijden. Gerichte aansturing op de werkvloer is noodzakelijk.

Van forecast naar planning

Verschillende factoren kunnen de vraag naar een product beinvloeden. De productieplanning is daardoor geen vast gegeven. Een planning die ervoor zorgt dat er voldoende voorraad staat, draagt bij aan een betrouwbare levering. Aan de andere kant wil je als producent niet teveel voorraad houden want dit verhoogt je voorraadkosten. Met een juiste mix van een goede prognose, onderlinge samenwerking en planning kunnen bedrijven hun capaciteit afstemmen op hun vraag. Door een goede planning kun je ook voorkomen dat machines onnodig stil staan. Goede Demand Forecasting voorspelt wanneer er pieken in de verkoop zullen zijn. Je kunt hierop anticiperen door extra personeel in te zetten of door extra grondstoffen of ander materiaal in te kopen.

Heldere Inzichten

Foute en te late leveringen wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dat vraagt om inzicht over de gehele keten. Inzicht krijg je door het analyseren van beschikbare data. Veel bedrijven hebben moeite met de hoeveelheid data die beschikbaar komt. Zonder de juiste analysetools is data relatief nutteloos. Maar met cloudcomputing, die intelligenter en krachtiger is geworden, is data echt bruikbaar. Je kunt vertrouwen op een nieuwe reeks van analysetools die big data toegankelijker maakt. Voorbeelden hiervan zijn machine learning en voorspellende analyses.

Werknemers van de toekomst

Goed geschoolde operators en magazijnmedewerkers zijn schaars. Terwijl een operator die niet goed functioneert ervoor kan zorgen dat jouw produktie een dag opschuift. De juiste werkervaring en een goede opleiding zijn belangrijk. De nieuwe instroom is bovendien gewend om continue mobiel te zijn met handige apps. Ze willen snel aan de slag met praktische en veilige leermethoden.

Duurzaam personeelsbeleid

Vaak is er alleen aandacht voor de instroom van medewerkers. Afhankelijk van de functie is het verstandig dat je ook kijkt hoe een werknemer tot aan het pensioen kan blijven. Jonge aanwas is goed voor een bedrijf maar met het vertrek van oudere werknemers gaat veel kennis het bedrijf uit. En die kennis kan je vaak niet vervangen door machines. Ook oudere werknemers moeten zich blijven ontwikkelen en het is verstandig dat je de uitwisseling van kennis tussen jongen en oude medewerkers blijft stimuleren. Bijvoorbeeld door:

  • Loopbaangesprekken
  • Aandacht voor werkplezier en gezondheid
  • Verzuimpreventie
  • Trainingen voor werknemers en teams
  • Duurzame functieprofielen met bijbehorende salarisgroei
  • Het managen van instroom, doorstroom en uitstroom

Meer lezen over dit thema?

Hieronder vind je een zorgvuldige selectie van bronnen waarmee je je nog verder kunt verdiepen in dit thema.

Het is de tijd van transformatie

Wil je optimaal presteren in een snel veranderende digitale wereld door je werknemers de vrijheid en flexibiliteit te geven zodat ze samenwerken en zich ontwikkelen in een moderne leeromgeving?

E-book: 6 trends die de wereld van productie veranderen

Wil jij meer weten over trends die de wereld van de productie veranderen? Lees ons e-book!

Boost your Business Insights

Tijdens de prodware Boostcamp toonden wij tijdens de work-out Boost your Business Insights welke maatregelen het fictieve bedrijf Cleanspace kon nemen om de bedrijfsresultaten te verhogen.

Actuele thema's procesindustrie

Onze visie op de procesindustrie