Ken jij de wensen van je klant?


Maak het verschil in jouw markt

De macht ligt bij de retailer en dat heeft ervoor gezorgd dat productiebedrijven de afgelopen tijd meer geïnvesteerd hebben in de relatie met de eindklant.

Je moet als productiebedrijf ook de tijd nemen om te bedenken hoe je met de klant van de toekomst om wilt gaan. Ook op dit gebied zijn er een aantal uitdagingen:

  • Huidige klanten bedienen
  • Hoe bedien je de veeleisende retailer
  • Hoe houd je de klant van de klant tevreden

Retailer bepaalt de regels

Om je eindklant tevreden te houden bied je een uitgebreid assortiment aan en zorg je jaarlijks voor productinnovaties. Daarnaast heeft elke retailer ook nog zijn eigen etikkettering waardoor het aantal Stock Keeping Units (SKU’s) zich in der loop der tijden vermenigvuldigd heeft. Voor alle producten moet je productbladen en soms ook veiligheisbladen beschikbaar stellen. De prijs- en bonusafspraken worden er niet eenvoudiger op en dat maakt jouw inzicht in de marges extra lastig. Jouw orders en andere bedrijfsdocumenten komen via electronic data interchange (EDI) binnen en jouw facturen gaan via EDI de deur uit. Door het gebruik van EDI zorg je dat bestellingen niet alleen sneller en eenvoudiger worden afgewikkeld, maar ook dat fouten worden voorkomen.

Kwaliteit voor de klanten van jouw klant

Je maakt het verschil in jouw markt door je klant te helpen om aan zijn afnemers de beste kwaliteit te leveren. Wanneer jouw bedrijf een product aan een retailer levert, bepalen jouw bedrijfsprocessen hoe goed de kwaliteit is van het product dat aan de uiteindelijke eindklant wordt geleverd. Via een informatieve website kun je als fabrikant zelf die eindklant bereiken en voorlichten over de mogelijkheden en kwaliteiten van het productassortiment. Sommige productiebedrijven gaan zelfs nog een stap verder, zij gaan rechtstreeks aan de consument leveren. Bedrijven die halffabricaten leveren, zijn minstens zo betrokken bij de klanten van hun klant. Door continue productontwikkeling, vaak samen met de klant, wordt het halffabricaat helemaal afgestemd op het realiseren van een optimale kwaliteit van het eindproduct. In jouw organisatie zijn er faciliteiten, kennis en ervaring beschikbaar die aanvullend zijn op die van jouw klant. Gezamenlijk kunnen klant specifieke producten ontwikkeld worden. Dit maakt dat jouw klant zich kan onderscheiden in zijn markt. Continue innovatie en kwaliteitsverbetering zijn voor beide partijen van belang.

Kennis en kunde delen

Internet biedt enorm veel informatie en ook de 24-uurs economie maakt dat klanten veeleisender worden. Als producent word je gedwongen je producten en diensten te blijven verbeteren. Je zult proactief naar klanten moeten luisteren om inzicht in je doelgroep te krijgen en flexibel te kunnen aanbieden. Door het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden kan kennis en kunde onderling uitgewisseld worden.

Meer lezen over dit thema?

Artificial Intelligence (A.I) Omnichannel en maatwerk

Ken jij de verwachtingen van de klanten? Deze blog gaat in op het belang van A.I., Omnichannel en maatwerk.

Kwaliteitsmanagement

Neem jij liever geen risico's als het gaat om kwaliteit? Kwaliteitsmanagement software laat het meten van kwaliteit beter, eenvoudiger en sneller verlopen.

Factsheet: Quality Control Accelerator

Actuele thema's procesindustrie

Onze visie op procesindustrie