Prodware voor Retail


Innoveer je business
met slimme technologie

Voor wie is deze Portfolio Gids bedoeld?


Onder de retailmarkt vallen bedrijven die goederen en diensten rechtstreeks aan consumenten verkopen. Deze portfoliogids richt zich vooral op Specialty Retail.


De retailmarkt heeft de afgelopen jaren flink onder druk gestaan. Lokale winkels moeten de strijd aan gaan met grote ketens en de binding met klanten is essentieel. In de retail is de technologie in hoog tempo de koers gaan bepalen en dit heeft de markt compleet veranderd.

THEMA'S

Er speelt veel in de Retail branche. Wat zijn de belangrijkste thema's en hoe speel je hierop in?